Seniorikillan toimintasuunnitelma 2022

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022


Johdanto
Kiltaraati muodostuu Oltermannista ja 3:sta raatilaisesta. Kiltaraadin tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kiltatoimintaa eläkeläisjäsenten aktivoimiseksi killan toimintaan. MMA:n eläkeläisvastaavalla on osaltaan merkittävä tehtävä ry:n ja killan välisenä yhteyshenkilönä.

Toiminta
Vuoden 2022 toiminnan tavoitteeksi tulee eläkkeelle jäävien informoiminen kiltatoiminnasta esim. kotisivuille enemmän seniorikilta uutisia. Nykyiselle eläkeläiselle mielenkiintoista ja mukavaa yhdessäoloa.
Koronavirus rajoitti toimintaa joten tulevaisuudessa tehdään sellaista mikä on sallittua.Liikuntaviikolla voisimme harrastaa ulkoilua erilaisiin retki kohteisiin makkaraa paistellen. Varaamme aikaa vierailla erilaisissa toimipaikoissa. Nämä tavoitteen ovat osaltaan myös rahoitus kysymys, koska olemme täysin Etelä-Karjalan MMA:n tuen varassa.

Tapaamiset
Tulemme edelleen tapaamaan Linnoituksen Pitopalvelulla kuukauden 3:s torstai klo 14 ellei toisin sovita muun samanaikaismenon sattuessa samalle päivälle. Kokoontumisesta ilmoitetaan sähköpostilla ja joissakin tapauksissa tekstiviestillä. Koetamme saada mielenkiintoisia esitelmöitsijöitä tai vaihtoehtoisesti vierailla mielenkiintoisissa kohteissa.

Kiltaraati
psta Pekka Lecklin
Oltermanni