Olet täällä

Koeaika pitenee – työsopimuslakiin isoja muutoksia

Vuoden alusta lähtien koeajan enimmäispituus on kuusi kuukautta ja irtisanotun takaisinottovelvoite vain neljä kuukautta. Jatkossa pitkäaikaistyöttömän voi palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perusteltua syytä.

1. Koeaika pitenee kuuteen kuukauteen

Koeajan enimmäispituus on vuoden alusta lähtien kuusi kuukautta aiemman neljän kuukauden sijaan. Lisäksi työnantajalla on oikeus jatkaa koeaikaa, mikäli työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä.

Koeajan pidentämisellä pyritään alentamaan työnantajan työllistämiskynnystä.

2. Takaisinottovelvoite lyhenee neljään kuukauteen

Työnantajan on tarjottava työtä tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä irtisanomalleen työntekijälle, jos työnantaja hakee työntekijöitä samankaltaisiin tehtäviin.

Vuoden alussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä työnantajan takaisinottovelvollisuuden kestoaika lyhenee neljään kuukauteen aiemmasta yhdeksästä kuukaudesta. Työsuhteen kestettyä 12 vuotta takaisinottoaika on kuitenkin kuusi kuukautta.

Takaisinottovelvollisuus ei koske määräaikaisessa työsuhteessa olleita työntekijöitä eikä työntekijöitä, joiden työsopimus on irtisanottu tai purettu työntekijästä johtuvasta syystä. Takaisinottovelvollisuus ei koske myöskään työntekijöitä, joiden työsopimus on päättynyt koeajalla.

3. Pitkäaikaistyöttömän voi palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perusteltua syytä

Pitkäaikaistyöttömän saa palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perusteltua syytä. Pitkäaikaistyöttömäksi katsotaan henkilö, joka on ollut edellisen 12 kuukauden ajan yhdenjaksoisesti työtön työnhakija. 

Muutoksen on tarkoitus kannustaa työnantajia palkkaamaan pitkäaikaistyöttömiä ja siten parantamaan heidän työllistymismahdollisuuksia.